Invitación acto de toma de posesión Académico Correspondiente Dr. D. Gregorio Varela Moreiras