Símbolos

A Real Academia de Farmacia de Galicia identificarase mediante os seguintes símbolos:

Unha medalla configurada cun óvalo gravado no anverso e o reverso.

O anverso vai orlado pola lenda «Real Academia de Farmacia de Galicia», coas letras en ouro sobre fondo azul escuro. O núcleo, sobre fondo morado, inclúe o emblema tradicional da Farmacia, composto pola copa de Hygea e unha serpe enroscada, en metal dourado. Pola súa vez, este conxunto está orlado por unha póla de carballo á esquerda e outra de loureiro á dereita, en cor verde clara.

O reverso componse dun óvalo de cor azul celeste, cun cáliz e unha hostia acompañados de sete cruces en ouro, tres a cada lado e unha no centro do xefe, en alusión ao escudo oficial de Galicia.

Un escudo, reproducido como timbre en toda a súa correspondencia e documentación oficial, que repite o anverso e o reverso da medalla.

Unha insignia configurada por un óvalo orlado coa lenda «Real Academia de Farmacia de Galicia» coas letras en ouro sobre fondo azul escuro. O núcleo, sobre fondo azul celeste, inclúe o emblema tradicional da Farmacia e seis cruces, tres a cada lado, todo iso en metal dourado. Pola súa vez, este conxunto está orlado por unha póla de carballo á esquerda e outra de loureiro á dereita, en cor verde clara.

Lema

Fons Artis Sanandi

Manancial da arte de sandar

Inscripción sobre Copa de Farmacia realizada pola Real Fábrica de Sargadelos no século XIX para a Farmacia do Hospital Real de Santiago de Compostela.
Reprodúcese nos distinto escritos e carteis da Real Academia.