2 febreiro 2022

Invitación acto de Apertura do Curso Académico 2022 sesión telemática

ORDE DO DÍA

1. Apertura do acto.

2. Lectura da memoria de actividades do ano 2021 pola Ilma Dra. Dna. Soledad Muniategui Lorenzo, Secretaria da Academia.

3. Lectura do discurso regulamentario, a cargo do Académico de Número Ilmo. Dr. D. Alberto Cepeda Sáez, “GRASA, MICROBIOTA Y ALIMENTACIÓN FUNCIONAL, ¿UN TRÍO PARA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE?“.“.

4. Resolución dos PREMIOS DA ACADEMIA 2021: “Antonio Casares Rodríguez”, “Julián Francisco Suárez Freire” e “Perfecto Feijoo” (informarase oportunamente a data do acto de entrega).

5. Intervención do Presidente da Academia Ilmo. Dr. D. Manuel Puga Pereira e peche do acto.


Previous articleRAFG recibe la Medalla del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos
Next article2 febreiro Acto de Apertura do Curso Académico 2022