A Real Academia de Farmacia de Galicia celebrará o mércores 30 de marzo ás 19 horas na súa sede do Antigo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela, o ingreso como Académica Correspondente da Dra. Dna. Cristina Asunción Fente Sampayo. No transcurso do acto protocolario pronunciará discurso de ingreso titulado “LA LECHE MATERNA: EL MEJOR EJEMPLO DE ALIMENTO FUNCIONAL”. O discurso de presentación correrá a cargo do Académico de Número Ilmo. Dr. D. Alberto Cepeda Saéz.

INVITACIÓN Acto de Ingreso

Previous article2 febreiro Acto de Apertura do Curso Académico 2022
Next article30 marzo – Acto de ingreso da Dra. CRISTINA ASUNCIÓN FENTE SAMPAYO como Académica Correspondente