A Real Academia de Farmacia de Galicia celebra o mércores 6 de xullo ás 19 horas na súa sede do Antigo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela, o ingreso como Académico Correspondente do Prof. Dr. D. Francisco José De Baptista Veiga. No transcurso do acto protocolario pronunciará o discurso de ingreso titulado “APLICAÇÃO DE TECNOLOGIAS ANALÍTICAS EM PROCESSO (PATS) NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: DESAFIOS E OPORTUNIDADES”. O discurso de presentación correrá a cargo da Académica de Número Ilma. Dra. D. Carmen Älvarez Lorenzo.

INVITACIÓN Acto de Ingreso

Previous article30 xuño – Acto de ingreso da Dra. MARISOL SOENGAS GONZÁLEZ como Académica Correspondente
Next articleConvocatoria IX Premio Julián Francisco Suárez Freire para Mozas e Mozos Investigadores patrocinado por BIDAFARMA e COFANO