24 febreiro 2021

Invitación acto de Apertura do Curso Académico 2021 sesión telemática

ORDE DO DÍA

1. Apertura do acto.

2. Lectura da memoria de actividades do ano 2020 pola Ilma Dra. Dna. Soledad Muniategui Lorenzo, Secretaria da Academia.

3. Lectura do discurso regulamentario, a cargo do Académico de Número Ilmo. Dr. D. Franco Fernández González, “BÚSQUEDA DE DIANAS FARMACOLÓGICAS PARA POSIBLES TRATAMIENTOS FRENTE A LA COVID-19“.

4. Resolución dos PREMIOS DA ACADEMIA 2020: “Antonio Casares Rodríguez”, “Julián Francisco Suárez Freire” e “Perfecto Feijoo” (informarase oportunamente a data do acto de entrega).

5. Intervención do Presidente da Academia Ilmo. Dr. D. Manuel Puga Pereira e peche do acto.