Provisión dunha vacante de académico de número

Provisión de una vacante de académico de número

Provisión de dos vacantes de académicos correspondientes

Provisión de dúas vacantes de académicos correspondentes