08 Novembro 2017
Presentación do libro: “Tratado de Tecnoloxía Farmacéutica” do que é editor o Prof. Dr. D. RAMÓN MARTÍNEZ PACHECO,  Académico de Número e Catedrático de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica

Invitación

Nota de Prensa

Previous articleActo de ingreso do Profesor Dr. D. José Antonio Castillo Sánchez como Académico Correspondente na Academia de Farmacia de Galicia
Next articleActo de presentación do Libro “Tratado de Tecnología Farmacéutica” – Prof. Ramón Matínez Pacheco