Santiago de Compostela, 31 de Xaneiro de 2018

A Academia de Farmacia de Galicia celebrou a Solemne Sesión Inaugural do Curso Académico 2018 o mércores 31 de xaneiro, ás 19 horas, na súa sede do Antigo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela. O acto presidido polo Académico Ilmo. Dr. D. Manuel Puga Pereira desenvolveuse coa seguinte orde do día:

Apertura do acto

-Lectura da memoria de actividades do ano 2017 pola Secretaria Ilma. Dra. Dna. Soledad Muniategui Lorenzo

-Lectura do discurso regulamentario: “TECNOLOXÍAS ADITIVAS EN MEDICINA REXENERATIVA: DAS PRÓTESES ÁS ANDAMIAXES” a cargo do Académico Ilmo. Dr. D. Ángel Concheiro Nine.

Discurso:

https://www.academiadefarmaciadegalicia.gal/wp-content/uploads/2018/01/DISCURSO-Apertura-de-curso-2018-Angel-Concheiro-Nine.pdf

 

Entrega de Premios da Academia 2017

Premio Antonio Casares Rodríguez patrocinado polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos galegos ao mellor expediente académico do grao en Farmacia-2017 da Universidade de Santiago de Compostela, otorgado á farmacéutica Dna.  Iria Varela Rey.

IV Premio Julián Francisco Suárez Freire patrocinado polas cooperativas farmacéuticas COFAGA e COFANO dirixido a investigadores menores de 35 anos que publicasen durante o ano 2017 un traballo orixinal realizado nunha institución galega sobre un tema relacionado co medicamento, foi concedido na súa cuarta edición á Dra. Noelia Martínez Sánchez.

 

 

Clausura do acto polo Presidente Ilmo. Dr. D. Manuel Puga Pereira

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Categoría: Novas , Portada