A Real Academia de Farmacia de Galicia celebrará o xoves 21 de abril ás 19 horas na súa sede do Antigo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela, o ingreso como Académica Correspondente da Dra. Dna. Carmen Mª García Jares. No transcurso do acto protocolario pronunciará o discurso de ingreso titulado “SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS”. O discurso de presentación correrá a cargo do Académico de Número Emérito Ilmo. Dr. D. José Miñones Trillo.

INVITACIÓN Acto de Ingreso

Previous article30 marzo – Acto de ingreso da Dra. CRISTINA ASUNCIÓN FENTE SAMPAYO como Académica Correspondente
Next article11 maio – Acto de entrega dos Premios da Real Academia de Farmacia de Galicia 2021