A Real Academia de Farmacia de Galicia celebra o xoves 23 de xuño ás 19 horas na súa sede do Antigo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela, o ingreso como Académico Correspondente do Prof. Dr. D. Ángel Penas Merino. No transcurso do acto protocolario pronunciará o discurso de ingreso titulado “EL CAMBIO CLIMÁTICO EN ESPAÑA: POSIBLES EFECTOS”. O discurso de presentación correrá a cargo do Académico de Número Emérito Ilmo. Dr. D. Jesús Izco Sevillano.

INVITACIÓN Acto de Ingreso

Previous article11 maio – Acto de entrega dos Premios da Real Academia de Farmacia de Galicia 2021
Next article30 xuño – Acto de ingreso da Dra. MARISOL SOENGAS GONZÁLEZ como Académica Correspondente