A Real Academia de Farmacia de Galicia está a participar no X Encontro da Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia, que comezou este pasado luns en Madrid. Concretamente, asisten a este foro o presidente dela RAFG, Anxo Concheiro e as Académicas Numerarias Carmen Álvarez, quen realizará un relatorio sobre “Medicamentos Personalizados” e María José Alonso, quen presidirá unha mesa redonda sobre “Nanotecnoloxía farmacéutica e terapias avanzadas”.

O Encontro da Asociación Iberoamericana de Academias de Farmacia é un evento que reúne a representantes das academias de farmacia dos países iberoamericanos. Esta asociación ten como obxectivo promover a cooperación e o intercambio de coñecementos entre as academias de farmacia. Durante o encontro, que finaliza este xoves 8 de xuño, levarán a cabo conferencias, mesas redondas, presentacións e debates sobre temas relacionados coa farmacia e a saúde. Os participantes son académicos, investigadores, profesionais da industria farmacéutica e autoridades no campo da farmacia. O encontro brinda a oportunidade de discutir temas de interese común, compartir experiencias e coñecementos, e establecer colaboracións entre as academias participantes. Ademais, pódense abordar cuestións relacionadas coa investigación farmacéutica, a formación de profesionais da saúde, a regulación de medicamentos e outros aspectos relevantes para o desenvolvemento da farmacia.

Previous articleÁngel Concheiro toma posesión como Académico Institucional da Real Academia Nacional de Farmacia
Next article3 de xullo- Acto de ingreso do Dr. JOSÉ LUIS MASCAREÑAS CID como Académico de Número