15 de xuño 2021

A Real Academia de Farmacia de Galicia celebra o acto de entrega dos Premios 2020 o martes 15 de xuño ás 19 horas, na súa sede del Antigo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela e de forma telemática a traverso da plataforma Zoom.

INVITACIÓN

Apertura do acto polo Presidente Ilmo. Sr. D. Manuel Puga Pereira.

Entrega dos Premios:
VII Premio Antonio Casares Rodríguez ao mellor expediente académico do Grao en Farmacia do curso 2019/20 patrocinado polos catro Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia. ROCÍO MELLID CARBALLAL.


VII Premio Julián Francisco Suárez Freire para Mozas e Mozos Investigadores patrocinado polas cooperativas farmacéuticas BIDAFARMA e COFANO.

Galardoada ELENI SAMARIDOU.

Accesit de Excelencia ADRIANA MARTINEZ LEDO.


I Premio Perfecto Feijoo. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS, o recolle o su Presidente, D. JESÚS AGUILAR SANTAMARÍA.

Peche do acto polo Presidente.

• VII Premio Antonio Casares Rodríguez ao mellor expediente académico do Grado en Farmacia do curso 2019/20 patrocinado polos catro Colexios Oficiais de Farmacéuticos de Galicia. ROCÍO MELLID CARBALLAL.

• VII Premio Julián Francisco Suárez Freire para Mozas e Mozos Investigadores patrocinado polas cooperativas farmacéuticas BIDAFARMA e COFANO. Galardoada ELENI SAMARIDOU

Se otorga el PREMIO a la Doctora ELENI SAMARIDOU por un estudio que describe una nueva terapéutica basada en nanotecnología para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, que permite la entrega de microARN (miRNA) desde la nariz directamente al cerebro, y que ha sido publicado en la prestigiosa revista “Biomaterials” en 2020.

La investigadora galardonada pertenece al Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas – IDIS de Santiago de Compostela y Departamento de Farmacología, Farmacia y Tecnología Farmacéutica de la Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela. El trabajo ha sido coordinado por la Profa. María José Alonso y participa también la Profa. Mabel Loza. La citada tecnología se encuentra patentada por la Universidade de Santiago-USC. Colaboraron con la empresa Novonordisk en el uso de la misma y actualmente existe un contrato de colaboración entre la empresa Eli-Lilly (USA), cuyo objetivo es la adaptación de la misma a la administración de siRNA de interés en el tratamiento de patologías neurológicas.

Nose-to-brain delivery of enveloped RNA – cell permeating peptide nanocomplexes for the treatment of neurodegenerative diseases. Eleni Samaridoua, H. Walgraveb, E. Saltab, D. Moreira Álvarez, V. Castro-López, Mabel Loza, María José Alonso. Biomaterials, 2020 Feb;230:119657. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2019.119657

La galardonada ELENI SAMARIDOU se encuentra en Alemania, recoge el premio en su nombre Sofía Mendes Saraiva.

Accesit de Excelencia ADRIANA MARTÍNEZ LEDO.

concedeuse un ACCESIT DE EXCELENCIA á Doutora ADRIANA MARTÍNEZ LEDO, do Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Facultade de Farmacia, Instituto de Investigación IDIS e Instituto de Investigación CiMUS da Universidade de Santiago de Compostela, polo estudo de novas tecnoloxías para a rexeneración de tecidos publicado en 2020 en la prestigiosa revista “Biomaterials”.

mRNA-activated matrices encoding transcription factors as primers of cell differentiation in tissue engineering. Adriana M. Ledo, A. Senra, H. Rilo-Alvarez, E. Borrajo, A. Vidal, M.J. Alonso, M. Garcia-Fuentes. Biomaterials, 247, July 2020. 120016. https://doi.org/10.1016/j.biomaterials.2020.120016

Compre destacar que esta nova tecnoloxía foi patentada polos autores no ano 2016. A galardoada ADRIANA MARTÍNEZ LEDO atópase en EEUU, recolle o premio no seu nome Marcos García-Fuentes.

I Premio Perfecto Feijoo no que se recoñecen as iniciativas e actividades científicas, sanitarias ou culturais, que durante o ano 2020 contribuísen a destacar a imaxe e a consideración social da farmacia galega. O premio consiste nun Diploma acreditativo e nun distintivo conmemorativo.

O xurado acordou, por unanimidade, conceder o Premio ao CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE FARMACÉUTICOS, por tratarse do organismo que integra e representa a todos os profesionais farmacéuticos que tan relevante papel xogaron ante a pandemia do COVID, non sempre suficientemente recoñecido; pero sobre todo, polas numerosas iniciativas e actividades levadas a cabo para poñer ao dispor das autoridades e ao servizo da sociedade aos máis de 75.000 boticarias e boticarios que forman parte do mesmo a través dos Colexios provinciais. Con este premio distínguese tamén aos catro Colexios de Farmacéuticos de Galicia polo seu protagonismo nestas achegas e por ser dinamizadores e impulsores de moitos proxectos que tanto contribuíron a destacar a imaxe e a consideración social da farmacia galega.

Recolle o premio o Presidente, D. JESÚS AGUILAR SANTAMARÍA.

Previous articlePasamento da Académica Dra. María Teresa Miras Portugal
Next articleActo de ingreso da Dra. REGINA REVILLA PEDREIRA como Académica Correspondente