29 de novembro de 2017

A Academia de Farmacia de Galicia celebrou o mércores 29 de novembro ás 19 horas, na súa sede do Antigo Hospital de San Roque de Santiago de Compostela o ingreso como Académico Correspondente de Don Luís Alberto Amaro Cendón, Secretario Xeral do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos. No transcurso do acto protocolario pronunciou o discurso de ingreso titulado “PAPEL DA ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA COLEXIAL NO IMPULSO DA FARMACIA ASISTENCIAL”. A presentación correu a cargo do Académico de Número Dr. Nicanor Floro Andrés Rodríguez.

 

 

Resumo do discurso de ingreso

 

PAPEL DA ORGANIZACIÓN FARMACÉUTICA COLEXIAL NO IMPULSO DA FARMACIA ASISTENCIAL

 O envellecemento da poboación española, con oito millóns e medio de persoas maiores de 65 anos, un 18,4%, e unha proxección segundo o INE ao ano 2066 de alcanzar o 34,6% do total, convértea en máis susceptible de padecer enfermidades crónicas, as cales son as responsables dun maior número de ingresos hospitalarios e a utilización dun maior número de medicamentos. A polimedicación facilita o que apareza con maior frecuencia problemas relacionados coa medicación, mesmo reaccións negativas asociadas ao seu uso. A falta de adherencia aos tratamentos -o cincuenta por cento dos pacientes non son adherentes- causan grandes prexuízos económicos e sanitarios. A necesidade de maior eficiencia dos sistemas sanitarios, agravado por recente crise económica, e a configuración da nosa sociedade fai que todos os profesionais que forman parte do Sistema Nacional de Saúde adáptense ás novas necesidades e evolucionen achegando propostas que solucionen eficaces aos problemas que se presentan. Os farmacéuticos, impulsados pola organización farmacéutica colexial están a facelo a través da práctica da Farmacia Asistencial, desde a farmacia comunitaria, unha farmacia que ofrece servizos orientados a optimizar tanto o proceso de uso como os resultados da medicación e a colaborar na prevención da enfermidade e a promoción da saúde da comunidade. Nos últimos anos desde o Consello Xeral e os Colexios provinciais han levado a cabo numerosas iniciativas e accións relacionadas coa formación continuada, o desenvolvemento de fontes de información, o impulso do novas TIC, o desenvolvemento de servizos profesionais farmacéuticos asistenciais desde a farmacia comunitaria, a investigación clínica, e outros aspectos relacionados coa evolución da farmacia. Estas accións están a ter o seu recoñecemento en forma de iniciativas parlamentarias estatais e en comunidades autónomas, así como en asociacións de pacientes a través das cales se recoñece a necesidade de contar cada vez máis coa farmacia comunitaria como parte da solución a unha sanidade cada vez máis eficiente.

Resumo do Curriculum

Luís Alberto Amaro Cendón, é Licenciado en Farmacia pola Universidade de Santiago de Compostela en 1985.

Desenvolveu o seu exercicio profesional como Farmacéutico Titular de oficina de farmacia desde 1985 en Santiago e actualmente en Pontevedra.

Actualmente ocupa o cargo de Secretario Xeral do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos desde 2015.

Foi Presidente do Colexio de Farmacéuticos de Pontevedra desde o 1997 ata xuño do 2009. Así mesmo formou parte do Comité Directivo do Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos como Contador desde o ano 2000 ata o 2009, e posteriormente Tesoureiro, desde xullo do 2009 ata xuño de 2015.

Nesta etapa foi o Director de revista Panorama Actual do Medicamento, editada polo Consello Xeral de COF, desde xullo do 2009 ata xuño de 2015.

Actualmente é o Director da Revista Farmacéuticos, editada polo Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos, desde xuño 2015.


Categoría: Eventos en imáxenes , Novas