Debido á actual situación de estado de alarma para a xestión da crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, e consonte as recomendacións do Ministerio de Sanidade e das autoridades da Xunta de Galicia, a Xunta de Goberno da Real Academia de Farmacia de Galicia, decidiu suspender as súas actividades.

Cando as circunstancias o permitan serán restablecidas e informaremos axeitadamente.

Santiago de Compostela, 16 de marzo de 2020