A Real Academia de Farmacia de Galicia, convoca o Premio Perfecto Feijóo coa finalidade de recoñecer as iniciativas e actividades científicas, sanitarias ou culturais, que teñan contribuído a salientar a imaxe e a consideración social da farmacia galega.

A solicitude e documentación completa remitirase por correo electrónico á dirección [email protected]

O prazo de presentación de solicitudes remata o día 31 de decembro de 2021.

CONVOCATORIA

Previous articleConvocatoria VIII Premio Julián Francisco Suárez Freire para Mozas e Mozos Investigadores patrocinado por BIDAFARMA e COFANO
Next articleRAFG recibe la Medalla del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos