Pioneiro na análise económica do mercado farmacéutico español e especialista en Economía e Dereito, o Dr. Juan José Santamaría Conde pasar a engrosar a lista de académicos da histórica entidade, achegando unha nova perspectiva fármaco-económica nas súas relacións institucionais

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2023.- A Real Academia de Farmacia de Galicia celebrou onte o acto de ingreso como Académico Correspondente do Dr. Juan José Santamaría Conde. No transcurso do evento, pronunciou o discurso titulado “Natureza Xurídica e Réxime Económico das Reais Academias”.

A importancia das leis e dos números en institucións con vocación pública

O discurso centrouse na natureza xurídica e o réxime económico das reais academias. As Academias defínense, en xeral, como corporacións de Dereito Público, pero non defenden intereses corporativos senón de interese xeral no ámbito das Letras e as Artes, a Ciencia nas súas diversas manifestacións e a innovación tecnolóxica. Neste sentido, teñen a consideración de Administración Pública Consultiva. Sendo así, figuran como integrantes do Sector Publico Institucional por canto dispoñen dun patrimonio afecto as actividades que desenvolven. O propio Tribunal Supremo, en 2015, haas tipificado como corporacións máis que como institucións nas que prima o carácter público sobre calquera intereses privados.

No discurso abordáronse así mesmo aspectos do réxime económico e a conveniencia de que as Reais Academias dispoñan dun marco normativo de Contabilidade, por canto o Plan Sectorial Contable das EsFL (Entidades sen Fins Lucrativos) non se adecúa á súa natureza de entes de dereito público. En materia de Mecenado, o autor avoga pola extensión dos beneficios fiscais das Reais Academias de ámbito estatal ás de ámbito autonómico.

Experto en análise económica do mercado farmacéutico

O Dr. Santamaría é Licenciado en Economía pola Universidade de Santiago de Compostela, Doutor en Economía pola Universidade de Vigo e Licenciado en Dereito pola Universidade Europea de Madrid. Até 2017, foi Profesor do Departamento de Economía Aplicada da Universidade de Vigo, universidade na que é actualmente membro do seu Consello Social. O Dr. Santamaría é así mesmo Máster en Auditoría de Contas e Contabilidade pola Universidade de Vigo e Técnico Especialista en Cooperativas e Pemes. O Dr. Santamaria é tamén observador do EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), órgano asesor da Comisión Europea en materia de Información Financeira (Contabilidade) e en Informes de Sostenibillidad Financeira e Ambiental.

O Dr. Santamaría foi pioneiro na análise económica do mercado farmacéutico español, tema da súa tese doutoral, analizando información relativa á industria, dispensación e distribución farmacéuticas no noso territorio e achegando valiosas conclusións no campo da Farmacoeconomía, no que é un recoñecido experto. Así mesmo, tivo unha dilatada vinculación coa cooperativa farmacéutica COFANO, onde foi o responsable do desenvolvemento do primeiro Plan Contable español de 1973, conseguindo exitosamente a súa adaptación, por vez primeira, a unha cooperativa farmacéutica, o que serviu de modelo para outras cooperativas farmacéuticas españolas.

Na súa traxectoria destacan numerosos recoñecemento e premios. Entre outros, o Premio Fernández Latorre de 1979 e 1980, outorgados por La Voz de Galicia, e o Premio Domingo Fernández del Riego do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra en 1987 polo seu estudo sobre a Asistencia Farmacéutica no contexto sanitario español. Así mesmo, figura entre os Galegos dos 70 do diario O Correo Galego, na Gran Enciclopedia Galega, no Dicionario de Escritores Galegos de Fernández de Rega, no de Apelidos Galegos de Méndez Ferrín, no Dicionario Enciclopédico Galego Universal de Xerais e, en Portugal, no Dicionario Internacional dá Arte, dá Literatura e dá Cultura Contemporánea dá Lusofonía. Así mesmo, foille outorgada en 2012 a Medalla ao Mérito da Economía por parte do Consello Xeral de Economistas e a insignia de ouro e brillantes do Colexio de Economistas de Pontevedra en 2022. Tamén foi designado Profesional do Ano 2020 pola Unión Profesional de Galicia.

Previous articleMutacións humanas e antibióticos, tema de apertura do curso académico da Real Academia de Farmacia de Galicia
Next articleConvocatoria de dúas prazas de Académico Correspondente